sunnuntai 27. marraskuuta 2011

Kasvatieteen päivät 24.-25.11.2011- Oppiminen ajassa kasvatus tulevaisuuteen

Kasvatieteen päivät 24.-25.11.2011 Itä-Suomen yliopisto

Oppiminen ajassa kasvatus tulevaisuuteen

PÄÄLUENNOIJAT

Professor Steve Higgins, Durham University
”How should education respond to the changing world? Tools, technologies, and techniques for teachers.”

Professori Markku Wilenius, Turun yliopiston tulevaisuuden tutkimuskeskus
'Näköaloja kasvatuksen tulevaisuuteen”

”How should education respond to the changing world?

Higgins kertoi, että kasvatus Suomessa on maailmalla hyvin arvostettua. Sen sijaan Englannissa on paljon kokemusta siitä, miten ei olisi pitänyt toimia, kuten esimerkiksi tarkastukset, testaukset, paremmuusjärjestykseen asettaminen, tiukka ohjattu opetussuunnitelma, poliittinen puuhastelu kasvatuksessa ja ammattillisuuden väheksyminen.

Keskeisimpänä aiheena Higgins käsitteli luennossaan metatutkimusta (keskiarvoa tutkomuksista), jossa oli tarkasteltu ohjelemia ja lähestymistapoja, joiden tarkoituksena oli parantaa oppimista. Tarkasteltavat metatutkimuksen kohteet olivat vuosilta 1980 – 2011. Tämän aineiston pohjalta Higgins hahmotteli, mitä käytännön johtopäätöksiä tutkimuksesta pitäisi johtaa.
Kaaviossa y-akselilla vaikutus ja x-akselilla kustannukset oppilasta kohden. Kaikkein parhaimman tulokset antavat palaute, oppimaan oppiminen (meta kognitio), vertaistuutorointo ja kotitehtävät. Näitten osalta vaadittavat kustannukset ovat varsin pienet. ATK:n (ICT) käyttö, henkilökohtainen tuutorointi parantavat oppimista mutta ovat kalliita. Sen sijaan luokkakoon pienentämisellä ei ole paljon merkitystä ja hehkilökohtaisen avustajan käyttö oppimistilanteissa on jokseenkin olematon merkitys oppimisen lisääjänä. Ne ovat kuitenkin hyvin kalliita ratkaisuja.

On otettava huomioon, että tutkimus käsittelee englantilaisia kouluja ja menettelyjä. Suomessa on jo otettu huomioon palautteen ja oppimaan oppimisen vaikutus tai ainakin aikaansa seuraavat opettajat ovat ottaneet ne työvälineikseen.

'Näköaloja kasvatuksen tulevaisuuteen”

Wilenius käsitteli maailman talouden kehitystä ja ennusti, että aika jolloin hyödykkeet kuten ruoka, energia, koneet yms. tulevat halvemmiksi on ohi. Tulevaisuudessa eläminen kallistuu ja se johtuu luonnonvarojen rajallisuudesta, ihmisten määrän lisääntymisestä nyt yli 7 000 000 000 ja maailman laajuisen elintason noususta.

Talous näyttää saaneet keskusteluissa ja tiedotusvälineissä ylikorostuneen merkityksen. Talous ja raha ovat kuitenkin välineitä joita voidaan muokata. Globalisaation ja ekologisen projektin (ekologiset asiat otetaan vakavasti) edetessä kulttuuri tulee olemaan ensisijainen talouteen nähden.

Kasvatuksen tulvaisuuden haasteet ovat Wileniuksen mielestä:

1. Tiedon analysointi ja organisointi
- tiedon omaksumisesta tiedon lähteille
2. Oppimaan oppiminen
- yksilöllisestä yhteisöllisten prosessien ymmärtämiseen
3. Ongelmakeskeinen orientaatio
-ongelmista kysymsten esittämiseen ja ilmiöiden ymmärtämiseen
4. Luovuuden kehittäminen
- ratkaisuista uusien innovaatioiden löytämiseen
5. Kulttuuriosaamisen karvattaminen
- peloista monikulttuurisuuden ymmärtämiseen

Teemaryhmät

Kasvatustieteen päivät koostuivat kymmenistä teemaryhmistä. Oma esitykseni, Avioliittoon valmistaminen. 'Aviopuolison valinnassa auttaminen ja seksuaalisuus Romaniassa, Suomessa ja Turkissa' oli Perhetutkimuksen teemarymmässä. Muut teemaryhmän esitykset käsittelivät: nuorena alle 20 vuotiaana vanhemmaksi tuloa, eron jälkeistä vanhemmuutta etä-isän näkökulmasta ja sisaruussuhteiden koettua epäoikeudenmukaisuutta.

Mielenkiintoinen oli myös kriittisen pedagogiikan teemaryhmä. Jouni Suominen ihmetteli, että onko yrittäjyyskasvatus ollenkaan yrittäjyyskasvatusta ja minne on unohtunut tiimiyrittäjyys. Yrittäjyydestä ja johtajuudesta on kirjoitettu hyllymetreittäin kirjoja ja oppaita, mutta tiimiyrittäjyydestä tuskin montakaan. Josephine Moate kertoi dialogisesta tilasta oppimisen välineenä. Oppiminen on dialogi muiden oppijoiden kanssa.

Kari Kotiranta