sunnuntai 18. maaliskuuta 2012

Saddam Hussein, Muammar Gaddafi, Bašar al-Assad ja kotimainen Herra X

Käytän tässä peitenimeä Herra X, koska en halua osoitella tiettyä henkilöä, vaikka mielikuvitukseton lukija saattaa sellaisia yhteyksiä löytää. Henkilö tai henkilöt, joita asia koskee eivät kuitenkaan tunnista itseään tästä kirjoituksesta. Muinaissuomalaiset käyttivät eräästä eläimestä peitenimiä kuten metsän omena tai metsän valtias – usein historiassa on kerrottu peitenimillä satuja hallitsijoista. Siis, mitä yhteistä näillä neljällä on? Kaikilla on tai on ollut pieni samanmielisten joukko tukemassa johtajan tekemiä päätöksiä ja samalla hämärtämässä realiteetteja siitä, mitä maailmassa oikeasti tapahtuu. Voin kuvitella, että kabineteissa on käytetty moneen kertaan puheenvuoro: ”Kyllä nyt täytyy panna kova kovaa vastaan”. Seuraava yhteinen asia on kansa tai jäsenet, jotka ovat eri mieltä, ovat väärässä. Niiden tarkoituksena on vain hajottaa hyvin toimivaa järjestelmää – toimia vihollisen agentteina. Kunhan näistä pahimmista pukareista päästään eroon tavalla tai toisella, niin kaikki on taas hyvin. Sillä ei ole mitään väliä, mitä operaatio maksaa – rahaa, ihmishenkiä, mainetta jne. Johtajan asema on myös yhteinen piirre. Johtaja on pyhä. Johtajan arvostelu tarkoittaa kansan tai jäsenistön halveksimista. Johtaja tarvitsee työrauhan – voidakseen työskennellä joukkojensa parhaaksi läpi vuorokauden. Äärimmäisyytenä on kuolema kansaa palvellessa, kuten kävi rakastetulle johtajalle Pohjois-Koreassa. Tällaisille persoonille psykologit ovat keksineet toinen toistaan mauttomampia nimityksiä. Sigmund Freud kehitteli teoriaa, jossa ihmistä hallitsee kaksi toisilleen vastakkaista voimaa: libido, elämän vietti ja thanatos, kuolemanvietti. Myöhemmät Freudin seuraajat kehittivät Narkissoksen tarusta teoriaa kuvaamaan tietyntyyppisiä ihmisiä. Narkissos meni metsään ja näki lähteestä oman kuvansa ja rakastui siihen ja se johti hänet tuhoon. Neljäs yhteys on johtajan kaatuminen – ennemmin tai myöhemmin omaan kuvaan rakastuminen johtaa kuihtumiseen. Paras palvelus, jonka ihmiset voivat tehdä ystävälleen on sanoa, jos tarve vaatii – älä ole hullu.

Ei kommentteja: